BluePumps

Met de opbrengsten van onze flessen en tappunten in Europa zetten we waterprojecten op in ontwikkelingslanden. We delen flessen uit aan schoolkinderen, organiseren City Clean-Ups en installeren waterpompen in dorpen. Voor het installeren van waterpompen werken we samen met een Nederlandse ontwikkelaar van duurzame pompen: BluePump.

BluePump ontwikkelt duurzame waterpompen die in ontwikkelingslanden in rurale gebieden geplaatst kunnen worden. De pompen hebben weinig onderhoud nodig en kunnen tot 100m diep grondwater omhoog pompen.

Een BluePump is een duurzame investering en kan een dorp of school in een ontwikkelingsland voor 15-20 jaar voorzien van water, zonder al te veel en kostbaar onderhoud. Tot heden staan er meer dan 1000 werkende BluePumps door heel Africa.

Meer informatie over de BluePump vind je hier: http://www.bluepump.com/

Video